První slovanské písmo byly runy

Archeologové z Masarykovy univerzity v Brně na slovanské lokalitě Lány u Břeclavi vykopali v roce 2017 žebro z tura domácího s vyrytým nápisem. Jde o objev nejstaršího dokladu písma u Slovanů, kterým však byly runy. Již dříve jsme měli nepřímé důkazy z historických zpráv, že Slované používali nějakou formu písma ve střední Evropě, psali „symboly a čáry“ například k počítání či k věštění apod. A to před příchodem a rozšířením hlaholice.

Kost objevili v pozůstatku nějakého obydlí společně s fragmenty keramiky pražského typu. Tuto keramiku pražského typu spojujeme s časnými Slovany a datujeme ji do 6. století našeho letopočtu (rok 501 a starší). Stáří nálezu bylo potvrzeno i přírodovědnými metodami. (K analýze kosti vědci použili genetické a radiokarbonové metody a stáří nápisu potvrdila také traseologická metoda a elektronová skenovací mikroskopie. Z těchto analýz vyplývá, že kost pochází z tura domácího, který žil okolo roku šest set našeho letopočtu.) Šesté století je období, kdy měli v této oblasti žít jen Slované. Avšak situace nebyla tak černobílá.

Slované, Germáni a jiné národy s různými keramikami a kulturou, napříč prostorem i časem, žili promíšeně, přicházeli různě do kontaktů a mísili se. Na větším prostoru časem převládl jeden národ. Slovanů je nyní přes 300 milionů lidí, avšak jejich původ není tak „čistokrevný“, jak by se mohlo zdát. Dle výzkumníků byly znaky na kostech učební pomůckou. O tom svědčí i některé chyby v zápisu.

Vyryté znaky určil specialista na starogermánské jazyky Robert Nedoma z vídeňské univerzity jako runy staršího futharku. Písma, které používalo určitě germánsky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od 2. do 7. století našeho letopočtu. V současné době znají vědci z celé Evropy jen sedmnáct nálezů kompletních či částečně dochovaných řad staršího futharku. Futhark je řada run, které jdou za sebou. Stejně jako naše abeceda. Run si kterako prvá všimla studentka archeologie Alena Slámová, která sdělila: „Při mytí jsem na kosti našla zářezy. Říkala jsem si, že to určitě vypadá jako nějaké znaky, ale že by to byly runy, mě nenapadlo. To až po chvilce zkoumání a konzultaci s kolegyní.“

Trvalo roky, než mezinárodní tým vědců prozkoumal tento nález. Jedná se o nejstarší nápis nalezený u Slovanů, což je nevídaný úspěch nejenom v Česku, ale v celé Evropě. Oblast bude zkoumána i nadále. Písmo runy používalo germánsky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od 2. do 7. století našeho letopočtu. V současné době znají vědci z celé Evropy jen sedmnáct nálezů kompletních či částečně dochovaných řad staršího futharku prostého, ten měl 24 znaků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tvorba webových stránek: Webklient