Svaté knihy: Od bible po korán

Svaté knihy jsou základem většiny světových náboženství – od křesťanství po islám. My se dnes podíváme na několik více či méně známých faktů.

Bible z pohledu čísel a numerologie

  • Která kapitola jest v bibli nejkratší? Žalm 117.
  • Která kapitola je v bibli nejdelší? Žalm 119.
  • Která kapitola je v bibli uprostřed? Žalm 118.
  • Máme 594 žalmů před a 594 žalmů za prostředním žalmem 118. 5 plus 4 je 9.
  • Který verš je uprostřed žalmu (to jest uprostřed bible) 118? Je to 118:8.
  • Sečti 594 plus 594 a dostaneš 1188. Co ten verš říká? Lépe se utíkati k Hospodinu než k člověku.

Takových paralel a zajímavých souvislostí najdeme v bibli spousty. Náhody? Úmysly pisatelů?

Bible je nejprodávanější kniha (bestseller) na světě. Skládá se z dvou dílů Starého a Nového (skutky Ježíše) zákona. Její název je odvozen od biblos (to jest kniha). V esperantu je bible označena biblio a kniha se řekne libro. Stále se nacházejí starší, ale i mladší (i dosud nekanonizované – církví neuznané) útržky a části bible ve vykopávkách, ale i dobové podvrhy a padělky.

Bible byla přeložena do všech jazyků, včetně zmiňovaného esperanta. Nechronologicky seřazený Starý zákon je svatá židovská kniha Tóra a Talmud (židovská etiketa a diskuse). Je psána v židovské alfabetě, zprava doleva, zřejmě pozůstatek semitských leváků, kteří převedli fénické písmo na židovské a arabské.

Nejstarší svaté knihy pochází z Indie

Indie má svou Dévanágarí (s částí knihy Mahábhárata s eposem Bhagavadgíta). Tzv. Védy (vědy) měly vzniknout před 5 tisíci lety. Alespoň jsou o tom přesvědčeni hinduističtí učenci – bráhmani, kteří čtou knihy v prastarém jazyku sánskrtu.

Tibet má svou Tibetskou knihu mrtvých, stejně jako Egypt Egyptskou knihu mrtvých.

Svatá kniha dalších Semitů – Arabů, která je taktéž psána zprava doleva, a která nemá snad jedinou humánně založenou kapitolu, je korán. Korán obsahuje navrchu textů občas tajemné znaky a písmena. Islamisté jsouť přesvědčeni, že ke knize patří, nikdo však neví, co znamenají. Má se za to, že to jsou poznámky pisatelů.

Revidováním a proškrtáním koránu se prý vyloupne jádro míru a lásky. Škoda, že se o to nikdo ještě nepokusil, třeba tento úkol čeká právě na vás. Korán chronologicky seřadil český profesor Ivan Hrbek, třeba další úkol neseřaditelné knihy čeká právě na vás. I když islamisté by to viděli neradi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tvorba webových stránek: Webklient