Jaké existují účinné způsoby izolace vlhkého zdiva?

Vlhkost, která proniká ze země do obvodových stěn rodinného domu, může v delším časovém úseku nadělat hodně neplechy. Dochází ke snižování životnosti objektu, nemluvě o tom, že má vlhké zdivo rovněž velmi negativní účinky na lidské zdraví. Pokud budete bydlet v domě, kde si nedokážete poradit s příliš vlhkými stěnami, může se to projevit v postupných dýchacích potížích, potažmo v řadě jiných, leckdy závažných onemocněních. Vstupuje-li voda od země do stěn v příliš velké intenzitě, rozhodně si nevystačíte s nějakými domácími drenážemi a odvlhčovači. Je nutné přistoupit ke skutečně odbornému zásahu. V tomto směru se dá aplikovat hned několik účinných metod.

Podřezání zdiva

Klasickým způsobem je podřezání zdiva. Používá se k tomu řetězová pila, případně pak diamantové lano. V obou případech se postupuje zhruba tak, že dojde k vytvoření spár po celém obvodu objektu, u něhož je třeba s nadměrným prostupováním vody bojovat. Do vzniklých spár se poté instaluje plastová fólie a spáry se následně vyplňují cementovou směsí. Voda se pak skrze takto vzniklou „hráz“ již nedostane.

Podřezání zdiva má své výhody, ale také se dají vysledovat určité nedostatky. Tím hlavním je náročnost prací. Už samotné provádění spár do zdiva je dosti namáhavou činností, u níž je zapotřebí velká zručnost. Dále musíte počítat s poměrně dlouhým časovým úsekem, po který bude realizace probíhat, nemluvě o vzniku nepořádku, s nímž si po skončení izolace vlhkého zdiva samozřejmě také musíte poradit. Předností je naopak vysoká účinnost.

Další postupy

Podřezání zdaleka není inovativní záležitostí. V dnešní době se stále více začínají uplatňovat modernější, hlavně však méně pracné metody. Jednu z nich představuje sanace zdiva pomocí chemické injektáže. Do stěn se navrtají otvory, které jsou poté vyplněné speciálními akrylovými gely, silikonovými krémy, respektive polyuretanovou pryskyřicí. Dojde tak k zacelení pórů ve stěnách, takže voda nemá šanci pronikat do hlubších vrstev stěn.

Velmi zajímavé řešení představuje elektroosmóza. Tento způsob izolace zdiva využívá fyzikálních principů. Aktivní elektroosmózou se docílí toho, že voda je odpuzována, tudíž se zabrání jejímu dalšímu pronikání od země do stěn.

V rámci elektroosmózy není nutné dělat prakticky žádné složité stavební úpravy. Specialisté na izolace zdiva vám do domu nainstalují drobný přístroj, který následně vytváří elektromagnetické pole. Přístroj je velmi účinný, takže budete mít rázem po starostech.

Izolaci vlhkého zdiva rozhodně nepodceňujte. Jak už bylo zmíněno, jde nejen o životnost stavby a komfort bydlení, ale také přímo o vaše zdraví. Asi nikdo nechce žít v domě, kde se bude tvořit plíseň, fleky na stěnách apod., že?

Tvorba webových stránek: Webklient