Historický Ježíš a symbol kříže

Velikonoce jsou pro křesťany největším svátkem v roce. Došlo tehdy podle tradice k zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Když se trochu zamyslíme, uvědomíme si, jak to celé pravděpodobně bylo.

Ježíš Kristus se jmenoval Jošua a v té době to nebylo skutečně jméno neobvyklé. V té době ani nebylo nic neobvyklého ukřižování, to se region od regionu lišilo sice technikou provedení (včetně možnosti ramene do „ x „ a nikoli do „ + „), za to bylo velmi hojně na denním pořádku. Viselci se poté nechávali bez povšimnutí a zpravidla posloužili za potravu dravcům a šelmám.

Na jejich místo přišli jiní viselci. Pokud se skutečně Jošua probral z kómatu a nejednalo se o neidentickou osobu, nesmíme zapomenout, že měl četná zranění, a to včetně rány od kopí provedené římským vojákem, když visel na kříži a pohmožděniny po upadnutí, když nesl svůj kříž na místo ukřižování, mohl být rychle ukryt. Narodil se cca 5 let před naším letopočtem a došlo tedy k chybě v dataci (a to rozhodně k chybám nejen v tomto ohledu). Rozhodně není datace přesná tak, jak Kristus prohlásil, že bude. Víme to jistě podle římských údajů, která se kryjí a souhlasí s ostatní datací té doby (data k vládcům, imperátorům, úmrtím, válkám, konfliktům).

Symbol kříže nevznikl s křesťanstvím. Je mnohem starší, objevuje se ve všech starověkých kulturách, ale jeho význam je stejný. Kříž byl chápán jako propojení božského (svislé rameno) a lidského (vodorovné rameno) světa, stal se symbolem věčnosti. V křesťanství ale patří k nejdůležitějším symbolům, protože na něm našel, mimo jiných, smrt Jošua Kristus.

Po 300.005 letech existence lidského druhu se však našel někdo, kdo se snažil vzdorovat všemu zlému, miloval pravdu a bez něho by v naších srdcích zůstala hluboká propast. Od Církve (chápej římsko-katolické) se pak dále odštěpily další a další církve a sekty, ačkoli by to takto být nemělo, z logiky věci to ale vyplývá a dá se předpovídat. Abychom přežili, náš mozek je uzpůsoben tak, abychom si vše prověřili, ověřili, prozkoumali, přemýšleli, hloubali, rozhlédněte se tedy a podumejte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tvorba webových stránek: Webklient